I rollen som Global Account Manager för Vodafone kommer du tillhöra den svenska ledningen och vara stationerad i Sverige. I praktiken kommer det dagliga arbetet ledas av Vodafones Sales Management med nuvarande chef baserad i Paris. Du kommer mätas på global försäljning mot svenska Key-kunder vilket innebär mycket resande i tjänsten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Du kommer hantera 7-10 globala Key Accounts där du upprätthåller en bra relation med samtliga intressenter, driver långsiktiga och lönsamma affärer, vidhåller hög kundnöjdhet samt utökar våra marknadsandelar för våra mobila lösningar. Du etablerar även relationer med Vodafones kunder för att skapa nya affärer.

 • Du kommer säkerställa leverans av alla finansiella mål för såväl intäkter som marknadsandelar och nettomarginal.

 • Du är delaktig i att driva ett bra samarbete för alla funktioner inom Vodafone samt inom det virtuella teamet för att driva Vodafone Global Enterprise agenda och skapa goda relationer mellan alla intressenter. Du kommer även säkerställa att alla strategier och affärsplaner går i linje med alla parters intressen.

 • Du representerar kunder vid viktiga presentations- och styrelsemöten, såsom Customer Advisory Board för att förmedla kundernas synpunkter och behov till utvecklingen av vår serviceportfölj.

 • Du kommer introducera nya produkter och förslag för ledande beslutsfattare hos kunden genom goda relationer och intressenthantering. 

 • Utifrån förståelse för kundernas strategiska och operativa utmaningar, branschtrender samt specifika behov beslutar du leverans-, service- och kvalitetsnivåer i samråd med Vodafones Global Service Manager. Du hanterar även uppföljning och förbättringsförslag för att garantera att nivåerna följs och att NPS-målen uppfylls.

 • Leda ett virtuellt kundteam med lokala Account Managers i respektive land.

För att komma in i rollen på ett så bra sätt som möjligt kommer du få en gedigen introduktionsperiod med handledning och utbildning inom relevanta områden.

Det här är vad du har…

För att lyckas i den här rollen behöver du ha minst tio års erfarenhet av framgångsrik försäljning av företagslösningar inom telekom. I grunden har du en relevant högskoleexamen eller motsvarande kunskaper inhämtade genom praktisk yrkeserfarenhet.

 • Djup förståelse för kunders verksamhet och marknad för att kunna omsätta kundernas mål och strategier i affärer kopplade till Vodafone Global Enterprise intressen.
 • Erfarenhet av att arbeta internationellt samt kunskap om den globala telekommarknaden och multinationella företag är en förutsättning.
 • Tjänsten ställer höga krav på kommunikationsförmåga gentemot ledande beslutsfattare för såväl kunds räkning som interna intressenter och samarbetspartners. Utmärkta skriftliga och verbala kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
 • Förmågan att leda ett internationellt fördelat team med olika mål och intressen är viktig.

 • Du bör vara van vid att ta strategiska beslut kring viktiga affärsfrågor där motstridiga intressen kan vara en faktor.

Det här är vad vi kan ge dig…

… en plats i en flexibel, prestigelös organisation som präglas av stark teamkänsla, högt engagemang och

mycket glädje där din kompetens kommer att göra skillnad.

… stora möjligheter till spännande karriärvägar inom företaget. Hos oss ligger din framtid i dina egna

händer. Vi ger dig chansen att utvecklas genom interna utbildningar och vidareutvecklingsprogram.

… Vi tar hand om dig, både i din roll på företaget, men även utanför. Hos oss finns möjligheten till ett

flexibelt arbete och förmåner som rör hälsa, föräldralön och pension.

Vill du veta mer om Tele2 och oss som jobbar här, surfa in på www.tele2.se/karriar och läs mer.

Tjänsten kan placeras var som helst i Sverige och den innebär mycket resor.

Välkommen att söka tjänsten redan idag! Sista ansökningsdagen är den 21 augusti 2018. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Forget what you already know about us. That will always be yesterday’s Tele2. We change things - by challenging everything - every day. It may be the way people all over the world connect, work or socialize. Or it may be the way we ourselves work and operate here at Tele2. Change and challenge is in our DNA and has been since the day Tele2 was born. This takes fearlessness and courage. It takes a liberating and flexible workplace. And most important, it takes great people, with great potential, and the ability to work and develop in an ever-changing environment. People like you?

Publicerat 2018-06-13
Sista ansökningsdag 2018-08-21

Tillbaka till lediga jobb